"Mekan Anadolu, Zaman İslamiyet!.." Necip Fazıl

"Ha tüfeği olmayan asker, ha öfkesi olmayan fikir!.." Necip Fazıl

"Genç adam düşün! Evvelâ insanoğlunun düşünmekten büyük haysiyeti olmadığını düşün!" Necip Fazıl

"İslâm yenilenmez. Anlayışı yenilemek gerekir. – Anlayış mı?.. Nurun aynadaki aksi… Aynayı yenilemek…" Necip Fazıl

"Bizim için tek ve mutlak iyi, doğru ve güzel, İslâmiyettir." Necip Fazıl

"Ey Büyük Doğu Gençliği; üfle o mualla ruhundan ruhumuza! Ateşin gençlik peyda olsun, gümbür gümbür gelelim!" Necip Fazıl

Derneğimize Üye Olun

Derneğimize aidat ödemek için  TIKLAYINIZ

Büyük Doğu Fikir Ocakları kadrosuna girecek insanlar içi gerekli üye olma şartları :

1- Türk ruh köküne ve milli tefekkür mihrakına pazarlıksız bağlı olacak…
2- Büyük Doğu Mefkûresini,  kayıtsız ve şartsız benimseyecek…
3- Medeni kanunun öngördüğü üye olma şartlarına sahip olacak
4- On Sekiz yaşını doldurmuş bulunacak…
5- Milli Ahlak telakkimizin ölçüleri içinde kötü kişi olmayacak…

Büyük Doğu Fikir Ocakları kadrosuna giren insanların sahip olacağı haller şunlardır :

1 –  Ruhî ve bedenî, kötü ve çirkin illetlerden uzak olacak
2 –  Hamle, fedakârlık, aşk, vecd ve heyecan seciyesine sahip olacak.
3 –  Belli başlı bir duygu ve düşünce istidadı olacak.
4 –  Her bakımdan üstün ahlak sahibi olacak.

16.05.2011 tarihli tüzüğümüzde belirtildiği üzere her üye, zenginlik ve fakirlik derecesi ne olursa olsun derneğe üye olurken 10 Lira ve her ay yalnız 2,5 Lira vermeyi kabul edecek ve bu vecibeyi mukaddesatına ve şahsi namusuna bağlı, ihmal ve tehir kabul etmez bir mükellefiyet sayacaktır.
Aidat, ayda 2,5 Lira, yılda 30 Liradır. 
Aylık aidatın sabit mükellefiyetinden başka, servet ve iktidar ehlinin Derneğe yapacağı her maddi yardım, teberrû ve hibedir.
Merkeze uzak yerlerdeki dernek üyesi, aylık aidatlarını, o yere şube açılıncaya kadar  posta havalesi ile veya banka hesabına  göndereceklerdir. Aidatlar dilenirse aylık veya yıllık olarak ödenebilir.

Üyeliği takip eden yılın sonuna kadar bir yıllık aidatı gelmeyen üyeye merkezden matbu veya elektronik bir hatırlatma metni gönderilir. Bu kartın, adresini buluşundan itibaren bir hafta içinde gelmeyen aidatın sahibi, gayeye ve gaye ahlakına arka çevirmiş sayılır ve dernekten çıkarılır. 

Yukarıdaki sayılan vasıflara malik bulunanlar ve koşulları kabul edenler dernek merkezine başvurarak, Büyük Doğu Fikir Ocakları'nın gaye ve şartlarını kabul ettiklerine ve üyesi olmak istediklerine dair matbu teklif ve taahhüt belgesini doldururlar.

Dernek merkezine ulaşamayan kişiler ise üye başvuru formunu doldurup imzalayarak, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet vesikalık fotoğraf ile dernek başkanlığına müracaat edebilirler.

Her iki başvuruda dernek yönetim kurulunca üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Dernek üyelik formunu aşağıdan online olarak doldurabilir veya word ve pdf dosyaları olarak indirebilirsiniz.

Dernek üyelik ücreti olan 10 TL ve bir yıllık üyelik ücreti olan 30 TL'nin (Toplam 40 TL) yatırıldığına dair dekont, 2 fotoğraf ve nüfus cüzdan fotokopisi (Üzerine dernek üyelik işlemleri içindir ibaresi yazılarak) ile beraber aşağıdaki dosyanın doldurularak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. 

Dernek üyelik ücretinin yatırılacağı banka bilgileri.

Hesap Adı : Büyük Doğu Fikir Ocakları Derneği
Banka : Türkiye Halk Bankası
Şube : Malatya Şube Kodu : 558
Hesap No: 16000560
IBAN No : TR06 0001 2009 5580 0016 0005 60

DERNEK ÜYELİK FORMU İNDİR

Dernek üyelik formunu ve diğer gerekli belgelerin Cirikpınar Mahallesi Pınarönü Sokak Erdemirler İş Hanı Kat:1 Battalgazi / MALATYA adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Üyelik ile ilgili sorularınızı http://www.buyukdogu.org/iletisim-bilgileri/ linkinden iletebilirsiniz.

Derneğimize aidat ödemek için  TIKLAYINIZ

 

YOLUMUZU AYDINLATANLAR

HADİSELERİN MUHASEBESİ