"İslâm yenilenmez. Anlayışı yenilemek gerekir. – Anlayış mı?.. Nurun aynadaki aksi… Aynayı yenilemek…" Necip Fazıl

"Mekan Anadolu, Zaman İslamiyet!.." Necip Fazıl

"Ha tüfeği olmayan asker, ha öfkesi olmayan fikir!.." Necip Fazıl

"Ey Büyük Doğu Gençliği; üfle o mualla ruhundan ruhumuza! Ateşin gençlik peyda olsun, gümbür gümbür gelelim!" Necip Fazıl

"Bizim için tek ve mutlak iyi, doğru ve güzel, İslâmiyettir." Necip Fazıl

"Genç adam düşün! Evvelâ insanoğlunun düşünmekten büyük haysiyeti olmadığını düşün!" Necip Fazıl

Haziran Ayı Makale Yarışması

Büyük Doğu Fikir Ocakları tarafından her ay makale yarışması düzenlenmektedir. Necip Fazıl ve Büyük Doğu merkezinde hadiselerin değerlendirilmesine dönük makale yarışmasına katılım sağlayan başvuru sahipleri arasından jürinin değerlendirmeleri sonucu dereceye giren makale sahiplerine hediyeler verilecektir.

Haziran ayı için belirlenen makale konusu “Büyük Doğu ve Milli Tefekkür Mecrası” olarak belirlenmiştir. 

Haziran ayı makale yarışmasında birinci olacak makale sahibine Necip Fazıl Kısakürek ve Salih Mirzabeyoğlu’nun kitaplarından birer tane ve derneğimizce hazırlanan sertifika hediye edilecektir. Her ay hediye içeriği değişecektir. Ayrıca sponsor olmak isteyenler makale@buyukdogu.org adresine mail atarak bir sonraki ay dağıtılacak hediyelere sponsor olabilirler.

Haziran ayı makale yarışması için makale son gönderim tarihi 30.06.2014’tür.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin makalelerini belirtilen tarihe kadar makale@buyukdogu.org adresine göndermeleri gerekmektedir.

Makale yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar.

* Yarışmaya gönderilen makale daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

*  Makale 12 punto (Turkish) Times New Roman yazı karakterlerinde normal satır aralığında 1500 kelimeyi geçmeyecek şekilde Büyük Doğu Fikir Ocakları Derneği’ne elden,  posta yoluyla veya elektronik posta yoluyla makale@buyukdogu.org adresine iletilmelidir.

*  Gönderilerde katılımcının adı, açık adresi, e-posta adresi ve telefon numarası bulunmalıdır.

*  Yarışmaya en fazla iki makale ile katılınabilir.

*  Yarışmada ödül alan makalelerin yayın hakkı Büyük Doğu Fikir Ocakları Derneği’ne aittir. Yayımlanan makalelere ayrıca telif ödenmez.

*  Ödül kazanan makaleler, son başvuru tarihinden sonra bir hafta içerisinde Büyük Doğu Fikir Ocakları  Derneği’nin www.buyukdogu.org internet sitesinde ilan edilecektir.

Son teslim Tarihi: 30.06.2104 Saat-24:00

Makaleler aşağıda isimleri yazılı jüri tarafından ayrı ayrı değerlendirilerek paunlama yapılacaktır. Jüri heyetinin değerlendirmeleri sonucu oluşan ölçümlerin aritmetik ortalaması alınarak net puan ortaya çıkarılarak sıralama bu değerlendirmeye göre yapılacaktır.

Değerlendirmelerde makale sahibinin konuya hakimiyeti, içeriğe nüfus edebilirliği, okuyucuyu etkileyicilik, mücerred dil kullanımı gibi ölçütler kullanılacaktır.

Makale Değerlendirme Komisyonu

Mehmet Kaya – BDFO Genel Başkanı / İş ve Meslek Danışmanı / Kimyager

Serdal Polat – BDFO Yön. Kur. Üyesi / Edebiyat Öğretmeni

Feyzullah Sürmeli – Tarih Öğretmeni

 

YOLUMUZU AYDINLATANLAR

HADİSELERİN MUHASEBESİ